בד המיועד לניקוי זעיר ויעיל של אקדחים ונשקים מסוגים שונים.
מתאים כמובן לניקוי של קנים באמצעות חוטר / משחולת.
70 מטר בגליל.

מידע נוסף

גליל פלנלית לניקוי הנשק

215.00

בד המיועד לניקוי זעיר ויעיל של אקדחים ונשקים מסוגים שונים.
מתאים כמובן לניקוי של קנים באמצעות חוטר / משחולת.
70 מטר בגליל.

קטגוריה